De visie van onze school

Voor uw kind is alleen het allerbeste goed genoeg…*Het allerbeste? Visie!!!

      

-Een warme school.

-Een warm schoolklimaat.

-IEDEREEN is welkom!

-Plaats waar IEDEREEN gelukkig kan leren en leven.

 

-Een zorgzame school.

-Onderwijs op maat van ELK kind!

-Breed, professioneel zorgnetwerk: 

-startend in de klas met zorgzame eerstelijnszorg, 

-een zorgend zorgteam staat klaar als het moeilijker wordt

-krachtige samenwerking met CLB

-externe partners ondersteunen 

 

-Een school met duidelijke waarden en normen.

-Duidelijke afspraken

-Grenzen worden aangegeven en bewaakt, met een warm hart.

-We zijn een katholieke dialoogschool!

 

-Een school met een doelgerichte, doordachte aanpak.

-Haalbare doelen stellen op maat van elk kind.

-Met leerplandoelen aan de slag gaan om zo met zoveel mogelijk kinderen eindtermen te halen

-Leerplanrealisatie? We hanteren een systematiek om leerplandoelen op te volgen.

-Inzetten op complementair leren!

 

-Een school waar ELK kind zich TOTAAL kan ontplooien! 

-Hoofd- Hart- Handen

-We zetten in op de talenten van elk kind!
*Het allerbeste? Dat realiseren we SAMEN!!!

 

Een sterk, bruisend, dynamisch, creatief, innoverend dreamteam, zelfkritisch,

voortdurend in beweging…-Onze visie geldt ook voor alle mensen die in onze school leven (leerkrachten, partners, ouders, …):

-Een warme school

-Een zorgzame school

-Een school met duidelijke waarden en normen

-Een school met een doelgerichte, doordachte aanpak. We zetten in op leren van en met elkaar

-Een school waar iedereen zich totaal kan ontplooien

 

- Communicatie!!!! In dialoog met verschillende partners 

-vragen we het oordeel van een kritische vriend

-reflecteren we

-vernieuwen we

-leren we, laten we leren

-delen we know-how

VRIJE BASISSCHOOL SINT-CALASANZ

hoofdschool:                                                                               :

Nonnenstraat 21 2560 NIJLEN

 

Wijkafdeling : Schooltje in 't Groen
Broechemsesteenweg 215

 

03 481 97 43

directie@basisschool-calasanz.be