Alle praktische info over onze school

 

contact: 

VRIJE BASISSCHOOL SINT-CALASANZ

hoofdschool:                                                                               :

Nonnenstraat 21 2560 NIJLEN

 

Wijkafdeling : Schooltje in 't Groen
Broechemsesteenweg 215

 

03 481 97 43

directie@basisschool-calasanz.be

Les- en speeltijden

voormiddag  :
08.40 uur : begin van de lessen
12.15 uur : einde van de lessen
namiddag   :
13.25 uur : begin van de lessen
15.30 uur : einde van de lessen

AANDACHT : vrijdag eindigen de lessen om 15u.      

De speeltijden :
Voormiddag:      10.25 u. – 10.40 u.
Namiddag:         15.15 u. – 15.30 u.

 

 

Organisatie schooluren

’s Morgens open om 8.00 u.
’s Avonds gesloten om 16.00 u.
Op woensdagmiddag gesloten om 12.15 u.


Kinderen kunnen buiten deze uren terecht in de 
voor- en naschoolse opvang, ingericht door kinderopvang “Dolfijn”.
(voor verdere inlichtingen: 03/411 14 48)

Buiten de lesuren is er toezicht op de speelplaats vanaf het openingsuur en tot bij het vertrek van de kinderen na schooltijd.
Tijdens de middagpauze is er toezicht op alle kinderen die op de school aanwezig zijn.

 

Huiswerkklassen

De leerlingen kunnen bij ons op school genieten van de gratis huiswerkklas. Na schooltijd is er een bewaakt moment waarbij onze leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30u tot 16.00u hun huiswerk kunnen maken. Elke maand kunnen ouders hun kinderen hiervoor inschrijven. Leerlingen moeten hier wel enigszins zelfstandig aan de slag kunnen, zelf hun agenda bekijken en hun taak kunnen klaarnemen. 

 

Ook bieden wij intensieve huiswerkbegeleiding aan. Deze vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00u tot 16.30u. Deze is specifiek bedoeld voor leerlingen die niet zelfstandig kunnen starten aan hun huiswerk, waarbij de begeleiding thuis stroef loopt, last hebben met automatiseren,.... Deze huiswerkbegeleiding vindt alleen plaats na overleg met ouders, leerkracht en zorgleerkracht.

 

De voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse kinderopvang wordt gratis georganiseerd in onze school. Vanaf 8 uur zijn jullie kinderen welkom op ons schoolterrein. In de namiddag voorzien we gratis opvang op onze school tot 16.00 uur.

Voor 8 uur en na 16 uur zijn jullie kinderen welkom in kinderopvang “DOLFIJN”.  Ze worden opgevangen door bekwame en ervaren begeleidsters die hen zo leuk mogelijk trachten bezig te houden in kindvriendelijke en veilige ontspanningsruimten. Wie hiervan wenst gebruik te maken,  dient zijn of haar zoon/dochter in de dienst kinderopvang te laten inschrijven.
Het is een initiatief van het gemeentebestuur van Nijlen.

Nonnenstraat :
Kinderen worden ’s morgens onder begeleiding van een leerkracht van de school opgehaald om 08.15 uur .
Twee verantwoordelijken van de kinderopvangdienst halen ’s avonds en op woensdagmiddag de kinderen op in de school.
Wanneer je door onvoorziene omstandigheden niet op tijd kan zijn om je kind op te halen, kan het mee naar de kinderopvang “Dolfijn”.
Fietsers zullen begeleid worden naar het Dolfijntje door een personeelslid van de school.

Wijkschool ‘Schooltje in ’t Groen’:
De kinderen worden ’s morgens naar school gebracht vanuit de kinderopvangdienst en worden ’s avonds weer opgehaald aan de school.

De kinderopvangdienst “Dolfijn” is geopend van 07.00u tot 18.00u op gewone schooldagen.
Ook op vakantiedagen en verlofdagen voor de school is de kinderopvangdienst geopend.
Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de kinderopvangdienst. 
tel. : 03/410 03 50 
mail: kinderopvang@nijlen.be

+ folder

Schoolverzekering

Ons schoolbestuur heeft voor al haar scholen een verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘Kosten van geneeskundige verzorging’ afgesloten bij KBC.
Onze kinderen zijn verzekerd voor ongevallen hun overkomen tijdens de schooluren, overal waar zij onder toezicht staan van het personeel en voor ongevallen van en naar de school, indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale  tijdspanne.

Wat te doen bij een ongeval?

  • U laat zo vlug mogelijk een aangifteformulier invullen op school en een medisch attest van vaststelling door de arts die de eerste zorgen toediende. Eventueel ontvangt u in de school ook nog een attest van tussenkomst van het ziekenfonds.
  • U vereffent zelf alle rekeningen en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal men het attest van tussenkomst invullen, waaruit het door u betaalde deel van de onkosten blijkt.
  • De verzending van de documenten gebeurt door ..... .
    • Voor kleine bedragen (tot  50 EUR) kan de school het door u gedragen deel in de onkosten vooruit betalen.
    • Bij ernstige gevallen, waarbij de genezing langer dan twee maanden kan uitblijven, moet de aangifte onmiddellijk na de eerste medische vaststellingen ingezonden worden via de school. Dit geldt eveneens voor kwetsuren aan de tanden.

 

VRIJE BASISSCHOOL SINT-CALASANZ

hoofdschool:                                                                               :

Nonnenstraat 21 2560 NIJLEN

 

Wijkafdeling : Schooltje in 't Groen
Broechemsesteenweg 215

 

03 481 97 43

directie@basisschool-calasanz.be